Lineal

SM systém cvičenie

SM systém cvičenie

Spôsob cvičenia: Individuálne 

                               v skupine pri max: 2 cvičiaci

Najefektívnejšie je cvičenie ak sa cvičí individuálne (1 osoba) kde má možnosť tréner dohliadnuť na správnosť cvičenia, korigovať a vysvetliť ako sa správne cvičí.

Cena:  Indviduálne 13,00 € 

           v skupine 2 osoby zľava 10,00 €/ 1 osoba

Dĺžka trvania: cca. 30 minút 

Ak sa klient naučí správne cvičiť vie tieto cvičenia cvičiť aj doma.

Dôležité je, aby mal zakúpené správne gumy na cvičenie s ktorými bude cvičiť.