Lineal

Poradenstvo a psychoterapia

Keď som sa rozhodla pre štúdium psychológie nenapadlo ma, že ma to takto pohltí. Moja práca je zároveň mojím koníčkom. Už počas štúdia na vysokej škole som privoňala k relaxačným metódam a našla ich „silu“, ktorá je priam balzamom na dušu.  Popri Vysokej škole na ktorej som študovala jednoodborovú psychológiu som si robila rôzne kurzy a navštevovala vzdelávacie semináre.

Som absolventkou dlhodobého psychoterapeutického 5 ročného výcviku v systemickom prístupe. 

Viac informácii o mne nájdete klinutím na link tu: http://www.jankarozborilova.sk/o-mne

Psychoterapia sa radí medzi psychologické formy pomoci. Ide o terapiu „slovom“ inak povedané o „liečbu rozhovorom“, ktorý vzniká medzi terapeutom a klientom. Tento rozhovor sa môže použiť na pomoc pri rôznych problémoch:

  • psychických a psychosomatických
  • vzťahových problémoch
  • problémy, ktoré bránia osobnostnému rozvoju
  • pri zvládaní stresu
  • pri strate blízkeho človeka /rozchod, rozvod..../

V psychoterapii nejde o poradenie klientovi, ale skôr o spoločnú prácu medzi terapeutom a klientom. Pomocou rozhovoru terapeut klienta podnecuje k nájdeniu vlastných riešení, pre neho tých najlepších. Terapeut pomáha a podporuje klienta pri zvládaní ťažkých životných situácii. Spoločne hľadajú cestu ako prekonávať jeho trápenia v osobnom či pracovnom živote.  Nachádzajú nové možnosti ako opäť objaviť stratené alebo oslabené schopnosti a zdroje, ktoré opäť spoločne rozvíjajú podľa klientových predstáv a želaní. Terapiu rozhovorom podľa potreby prepájam s rôznymi inými technikami, zapájam prácu s telom, používam koučovacie techniky, regresné techniky a hypnoterapiu. 

Cena:   35 € / 60 minút 

              50 € / 90 minút