Lineal

Hypnoterapia

“Najväčší objav mojej generácie je to, že človek môže zmeniť jeho život tým, že mení svoj postoj v mysli“

Wiliam James  (zakladateľ psychológie)

Hypnoterapia alebo hypnóza slúžiaca na liečenie /medicínske účely/ sa radí medzi platné, odborné, psychologické metódy. Nemá nič spoločné s mágiou ani ničím nadprirodzeným.

O hypnóze kolujú rôzne mýty. Prebrané sú a podávané ďalej z rozprávok, z filmov a z televíznych šou. Častokrát sa klienti obávajú, že sa z hypnózy nepreberú alebo budú ovládaní a zmanipulovaní. No pravda je iná. V prvom rade je však potrebné oddeliť hypnózu od hypnoterapie.

Hypnoterapia  je vedomá práca s telom a dychom. Slúži na dosiahnutie hlbokej relaxácie  pri ktorej sa „rácio“ - vedomá časť našej mysle potlačí do úzadia a z podvedomia sa vynorí naše skutočné ja, s ním naše pocity a potreby, ktoré sú často pri plnom vedomí potlačené alebo si ich neuvedomujeme. Počas terapie sa môžu vyplaviť potlačené spomienky a emócie, ktoré sú zdrojom psychických či zdravotných problémov. Terapeut pomáha tieto obsahy či emócie spracovať tak, aby došlo k zmene na najhlbších úrovniach vedomia a podvedomia.

Pri hypnoterapii  je klient v bdelom stave, nie v spánku, takže všetko vníma. Zároveň sa počas terapie vedie konverzácia, ktorú si klient pamätá a má pod kontrolou všetko ním povedané.

  Aby ste si tento stav vedeli bližšie predstaviť tak je to napríklad ako:

  • keď napríklad sedíte v autobuse a pozeráte sa z okna a cesta sa Vám zdá dlhá a monotónna
  • pri dennom snívaní tzv. zapozeraní sa, keď sa na niečo dívate, ale ani to už poriadne nevnímate a ste pohrúžený do svojich myšlienok 
  • pri ležaní na gauči, kým sledujete televíziu alebo len tak oddychujete a vnímate hlavne Vaše myšlienky

Terapeut Vám nikdy počas terapie nevsugeruje, že si nič nebudete pamätať – práve naopak obrovskou výhodou je ak si čo najviac zapamätáte. So spomienkami totiž môžete následne pracovať.

Nie je možné, aby ste v hypnoterapii terapeutovi povedali, prezradili alebo urobili čo nechcete, s čím z duše nesúhlasíte.

Netreba zabúdať na to, že hypnoterapia je platnou odbornou psychologickou metódou a aj tu platí etický kódex, ktorý terapeut musí dodržiavať.

 VIAC na tému HYPNÓZA a HYPNOTERAPIA sme odpovedali v  RÁDIU KOŠICE

 kliknutím na link si môžete rozhovor vypočuť : https://www.radiokosice.sk/tema-24-1-hypnoza-a-hypnoterapia

Oblasti pôsobenia:

  • Psychické problémy /úzkosti, strachy, depresia, závislosti, zlozvyky, fóbie, stres../
  • Psychosomatické / žalúdočné problémy, migrény, nespavosť.../
  • Oblasť sebarozvoja /sebaúcta, sebavedomie, sebaláska../
  • Vzťahové problémy /rozchod, rozvod, komunikačné problémy, problémy na pracovisku, problematické vzťahy s deťmi, rodičmi.../

Dĺžka hypnoterapie: 

dĺžka jednej hypnoterapie od 1 hod. – 1 a ½ hod.

Počet stretnutí: 

pre dosiahnutie výsledku sa doporučuje 3 – 5 sedení v 2 až v 3 - týždňových odstupoch. Množstvo a frekvencia sedení je však individuálna v závislosti od toho čo klient potrebuje riešiť.

Jednou z najväčších mylných predstáv je, že hypnoterapia funguje ako „zázračná pilulka“, ktorá po jednom sedení zmení všetky naše doterajšie problémy, zlozvyky, nesprávne osvojené vzorce spávania, ktoré trvali častokrát roky. Hypnoterapia tak ako všetky metódy liečenia, vrátane psychologických a psychoterapeutických si vyžaduje pravidelné opakovania. Medzi jednotlivými sedeniami ponúkam klientom audionahrávku vytvorenú priamo pre nich, ktorá je silným podporným nástrojom počas celej terapie a ktorú klienti môžu využívať medzi jednotlivými sedeniami na upevnenie zmien na ktorých pracujeme.

Pre koho táto metóda nie je vhodná:

Prípady, v ktorých hypnóza nesmie byť použitá zahŕňajú – schizofréniu, psychózy, senilnú demenciu, mentálnu retardáciu. Pre ľudí so sklonom k skratovému konaniu a k hystérii.

V niektorých prípadoch sa hypnóza neodporúča a ak áno, tak len po dôkladnom zvážení, alebo sa použiť nedá. Ide o ľudí trpiacich epilepsiou a prípady, kde chýba vnútorná ochota k spolupráci (napr. v prípade alkoholikov alebo inak závislých, ktorí prichádzajú na terapiu z podnetu svojich príbuzných).

Cena za jedno sedenie v trvaní do 2 hod.: 70,00 € a viac podľa času.

Pozn.: hypnoterapiu prechádza úvodný rozhovor, ktorý trvá približne  50 – 60 minút a plánuje sa v iný deň ako hypnoterapia – pred samotnou prvou hypnoterapiou.

Cena za vstupný rozhovor je 35,00 €  /v trvaní  60 minút/

Vytvorenie individuálnej autohypnózy - nahrávka na objednávku: 20,00 € /nahrávke predchádza úvodný rozhovor na základe neho sa vytvára nahrávka - cena za úvodný rozhovor je 35,00 € / 

Viac informácii o Hypnoterapii nájdete kliknutím na link: tu

Etický kódex hypnoteraputa:  tu