Lineal

Chránená dielňa

Chránená dielňa

Medicínske centrum Lineal má pridelený štatút chránenej dielne s garantovaným poskytovaním služieb pre zamestnávateľov.

Zákon o službách zamestnanosti č.5/2004 Z.z. § 63 ods. 1 písm. d), ukladá pre každú firmu/spoločnosť, ktorá zamestnáva 20 a viac zamestnancov, povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím (invalidov) v počte 3,2% z celkového počtu zamestnancov.

Ak zamestnávateľ neplní túto povinnosť (nezamestnáva invalidov), musí buď:

 1. uhradiť odvod čiže pokutu ÚPSVaR-u (v roku 2023 je to 1 540,00 €  za každého 1 chýbajúceho invalida), alebo druhou možnosťou, ktorá nahrádza zaplatenie pokuty je 
 2. zadať zákazku u chránenej dielne (zakúpením služieb), ktorá zamestnáva zdravotne hendikepovaných (v roku 2023 je to zákazka vo výške 1 198,00 € za každého 1 chýbajúceho invalida).
 3. zadať zákazku u chránenej dielne (zakúpením tovarov), ktorá zamestnáva zdravotne hendikepovaných (v roku 2023 je to zákazka vo výške 1 369,00 € za každého 1 chýbajúceho invalida).

Táto verzia je pre zamestnávateľa samozrejme finančne výhodnejšia.Toto efektívne riešenie ako premeniť povinný odvod na príjemný benefit pre Vás a Vašich zamestnancov Vám ponúka aj naša chránená dielňa formou viacerých alternatív:

 1. Ponuka Regeneračno - relaxačných služieb v našom Medicínskom centre Lineal:
 2. Ponuka AMMA masáži – (office masáž) v sede cez oblečenie priamo u klienta v jeho priestoroch:
 3. Ponuka cvičenia SM SYSTÉM alebo PILATES - u klienta /zamestnávateľa/ v jeho priestoroch
 4. Ponuka Dni zdravia, krásy a poradenstva priamo u klienta v jeho priestoroch, v rámci ktorých ponúkame následovné služby:
  • Cvičenia pre zamestnancov: zdravotné cvičenia na chrbticu, SM SYTEM,PILATES
  • Rôzne masáže: tela, rúk a karpálneho tunela, lymfodrenáž prístrojovú ako aj ručnú, masáže tváre a krku 
  • ŠKOLA VARENIA - RAW zdravá strava alebo zdravé raňajky, zdravý obed (ukážky priamo na pracovisku + ochutnávka + prednáška + interaktívny spôsob zapojenia zamestnancov)
  • ZDRAVÉ RAŇAJKY - príprava a doručenie zdravých raňajok pre zamestnancov priamo na pracovisko
  • KOZMETICKÉ alebo darčekové potravinové balíčky (všetko v najvyššej kvalite - hand made a z kvalitných surovín vyskladané) ponuku balíčkov je nutné si vyžiadať cez: lineal@lineal.sk alebo na tel.č.: 0918 218 044
  • Služby podľa vzájomnej dohody s klientom.

Japonská Amma masáž

Chranena dielna

Chranena dielna
Chranena dielna
Chranena dielna
Chranena dielna
Chranena dielna
Chranena dielna
Chranena dielna
Chranena dielna

Vaša spoločnosť zakúpením služieb v našej chránenej dielni Lineal získa viaceré výhody ako napr.:

 1. Vyhnete sa povinným odvodom.
 2. Získate pre seba a svojich zamestnancov atraktívne služby vo forme masáži, cvičení, komplexnej analýzy tela, exkluzívnych ošetrení tváre a dekoltu.
 3. Ušetríte Vašej spoločnosti viac za každého jedného ŤZP (ťažko zdravotne postihnutý) zamestnanca, než by ste zaplatili pokutu štátu.
 4. Podporíte zamestnávanie zdravotne hendikepovaných.

V prípade ďalších otázok nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese lineal@lineal.sk, telefonicky na 0918 218 044, 0948 044 658 alebo nás navštívte osobne, my Vám radi predstavíme naše priestory a prekonzultujeme možnosti spolupráce.

Bližšia informácia ohľadne Zákona o službách zamestnanosti č. 5/2004 Z.z :

Zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva určený povinný podiel počtu zamestnancov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona, môže využitím § 64 zákona zadať objednávku na účely povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím u zamestnávateľa, ktorý má podľa § 55 zákona o službách zamestnanosti zriadenú chránenú dielňu, teda zamestnáva viac ako 50 % takýchto občanov.

Zákazku je potrebné zadať za každého zamestnanca, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, vo výške trojnásobku mesačnej minimálnej celkovej ceny práce platnej k 1. januáru kalendárneho roka, za ktorý zamestnávateľ plní povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d), v opačnom prípade je povinný, k tomuto termínu odviesť na účet Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), odvod vo výške trojnásobku mesačnej minimálnej mzdy platnej ku koncu kalendárneho mesiaca, v ktorom sa odvod za nesplnenie povinného podielu odvádza.

Zamestnávateľ je povinný príslušnému úradu práce do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka preukázať sa podpísanou dohodou medzi zamestnávateľom a prijímateľom zákazky, že k takémuto zamestnávaniu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona došlo formou zadania zákazky. Prijímateľ zákazky vydá potvrdenie zadávateľovi zákazky.

Pre viac informácii prosím kontaktujte recepciu centra Lineal 0918 218 044.