Lineal

ACCESS BARS® terapia

ACCESS BARS®

je sada nástrojov, techník, systémov a filozofie, ktorá zmení akúkoľvek oblasť v živote.

 Access je navrhnutý tak, aby vás posilnil vo vytváraní života, aký si prajete.

Cieľom Accessu je:

- vytvoriť svet vedomia a jednoty, kde všetko existuje a nič nie je posudzované

- umožniť širšie vedomie pre každého

Zmyslom Accessu nie je zničiť túto realitu, bojovať proti realite, vnímať nesprávnosť tejto reality, ale vytvoriť inú realitu a posilniť vás v tom, čo viete.

Zakladateľ metódy ACCESS BARS® Gary Douglas tvrdí: “ Vaša voľba je to, čo tvorí vašu budúcnosť“.

Postup:

Klient leží na lehátku prikrytý dekou, aby sa cítil príjemne. Terapia pozostáva z prikladania rúk na určené body (barsy) na hlave, ktoré sú spúšťačom uvoľňovania. Počas terapie klient prikladá ruky na určité body jemným dotykom - ide o 32 bodov na hlave, čím sa spúšťa hlboká relaxácia, „čistenie“ doteraz nadobudnutých postojov, myšlienok a emócií. Ide o veľmi príjemné ošetrenie, pri ktorom môžete  pociťovať okamžitú úľavu hneď, niekedy tieto procesy v tele môžete pocítiť neskôr...
Oblasti pôsobenia: 
  • pomoc pri odstránení bolesti, migrény, alergií
  • urýchlenie hojenia rán po lekárskych zákrokoch
  • naštartovanie samoozdravných procesov v tele
  • uvoľnenie stresu a napätia
  • odbúranie únavy a  zvýšenie životnej energie
  • pomoc pri psychických potiaží ako je depresia, úzkosť, strachy, fóbie

Cena: 35,00 € /60 minút

Terapiu je doporučené opakovať aj 3 x v 2 až 3 týždňových intervalov.